[cast]Koichi Sanbai/Naohiko Noguchi/Shokichi Hase/Saburo Naka/Shoichi Tempo/Tsunemasa Nakakura/Yukio Sakaguchi/Osamu Ie/Kenji Okada/Kiichi Hakuto/Akiko Hakuto/Minori Shinba/Akiko Fujita/Toru Minamoto/Tomohiro Uchiyama/[Filming Support]Association of Noto Toji/Association of Housu Sake Brewers/[Narration]Tomoe Shinohara/[Producers]Kaori Ishii/Rika Saigo/[Cinematographer]Takehiko Tamiya/[Recordist]Manabu Otsuka/[Editor]Masanari Kazuyoshi/[Music]Kensaku Tanikawa/[Cosponsors]The Hokkoku Bank, Ltd./The Hokuriku Bank, Ltd./Kono Shinkin Bank/The Noto Kyouei Shinkin Bank/Suzushi Japan Agricultural Cooperatives/Uchiuramachi Japan Agricultural Cooperatives/Kagaya Hotels. Co. Ltd/Kyodo giken chemical co.,ltd./[Cooperation]Suzu City/Wajima City/Noto Town/Anamizu Town/Association of Noto Toji/Association of Housu Sake Brewers/Housu Liquor Merchants Association/The Suzu Chamber of Commerce and Industry/The Wajima Chamber of Commerce and Industry/The Monzen Town Commercial and Industrial Association/The Noto-Town Commercial and Industrial Association/The Anamizu-Town Commercial and Industrial Association/Noto Peninsula Tourism Association[Post Production Cooperation]EIKO Co., Ltd./[Special Cooperation]Hokkoku Shimbun Inc./Ei-Publishing Co., Ltd./[Sponsored by]Ishikawa Prefecture/[Supported by]Agency for Cultural Affairs, Government of Japan/[Produced by]Ikkon Film Partners/GULI Creates Inc./[Distribution]GULI Creates Inc./[Special thanks to]Association of Noto Toji/Nomi Tomo Supporters/Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries/[Director]Kaori Ishii/[Translation Advisor]Rebekah Wilson-Lye/[Subtitles]AURA Inc./Milleon Inc.